skip to Main Content
Menu
ĐỊA CHỈ: Số 3 -Ngõ 162 Đường Cầu Diễn - Đúng Sau Phố Nguyên Xá - Cổng Làng Nguyên Xá ,Phường Minh Khai .Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
*** Cạnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội *****

Ngân hàng chính sách cho vay sinh viên

Từ ngày 1/8/2013 sinh viên sẽ được vay vốn tới 1 triệu đồng 1 tháng từ ngân hàng chính sách xã hội, thông tin cụ thể:

Ngân hàng Chính sách xã hội ngày 23-7 cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV) lên 1,1 triệu đồng/tháng/HSSV. Tại Quyết định 1196/QĐ-TTg vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) lên 1,1 triệu đồng/tháng/HSSV, kể từ ngày 1-8-2013.

Các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại HUTECH có thể vay vốn theo chính sách của Chính phủ tại các Ngân hàng Chính sách Xã hội để trang trải học phí hoặc phục vụ cho các nhu cầu ăn ở, mua tài liệu, và sắm các phương tiện học tập.

1. Đối tượng được Vay vốn:

Cha, mẹ của học sinh, sinh viên hoặc người thân trong gia đình (từ 18 tuổi trở lên) có hộ khẩu tại địa phương nơi sinh viên đang sinh sống, được Ủy ban Nhân dân cấp xã/phường/thị trấn xác nhận có thể đại diện cho học sinh, sinh viên vay vốn. (Người đại diện có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng sau khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp khóa học.)

Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, sẽ được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tại địa phương sinh viên, học sinh cư trú.

2. Mức Vốn vay & Lãi suất:

Mức vốn vay: (tối đa) 1,1 triệu đồng/tháng/HSSV

Lãi suất: 0.65% / tháng (lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay)

3. Điều kiện Vay vốn:

Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình, thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật (≤ 200,000 VND / người / tháng đối với khu vực nông thôn hoặc ≤ 260,000 VND / người / tháng đối với khu vực thành thị);

Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định kể trên của pháp luật.

Học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, có giấy xác nhận của địa phương.

 

4. Quy trình Vay vốn:

Bước 1: Người vay viết Giấy Đề nghị Vay vốn (mẫu đơn xin tại Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ở địa phương) kèm theo Giấy Xác nhận là sinh viên của HUTECH gửi cho Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

Bước 2: Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ở địa phương nhận được hồ sơ xin vay vốn của người vay sẽ tiến hành họp tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy Đề nghị Vay vốn, đối chiếu đối tượng xin vay đúng với các chính sách vay vốn của Chính phủ. Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thì Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại địa phương đang hoạt động hiện nay tổ chức kết nạp thành viên bổ sung hoặc thành lập tổ mới nếu đủ điều kiện. Nếu chỉ có từ 1 đến 4 người vay mới thì kết nạp bổ sung vào tổ cũ kể cả khi tổ cũ đã có 50 thành viên. Sau đó lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn gởi Ngân hàng Chính sách Xã hội (theo Mẫu số 03/TD) kèm Giấy Đề nghị Vay vốn, Giấy Xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo Nhập học trình Ủy ban Nhân dân cấp xã/phường/thị trấn tại địa phương xác nhận.

Bước 3: Sau khi có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã/phường/thị trấn tại địa phương, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

Bước 4: Khi Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận được hồ sơ do Tổ Tiết kiệm và Vay vốn gửi đến, cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ được Giám đốc phân công thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp và hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng Tín dụng (hoặc Tổ trưởng Tổ tín dụng) và Giám đốc phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, Ngân hàng Chính sách Xã hội lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (Mẫu số 04/TD) gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã/phường/thị trấn của đối tượng xin vay.

Bước 5: Ủy ban Nhân dân cấp xã/phường/thị trấn tại địa phương thông báo cho tổ chức chính trị – xã hội cấp xã/phường/thị trấn (tức đơn vị nhận ủy thác cho vay) và Tổ Tiết kiệm và Vay vốn để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch tại xã/phường/thị trấn hoặc trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương để nhận tiền vay.

Back To Top
Search